Privacyverklaring van Natuurhistorisch Museum de Oersprong

 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Museum de Oersprong
Museum de Oersprong is onderdeel van de stichting Dudley's Heritage Foundation.


Museum de Oersprong (stichting Dudley's Heritage Foundation) respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie, die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Museum de Oersprong. U dient zich ervan bewust te zijn dat Museum de Oersprong niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent zodra de URL in uw browser-balk is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

 
Wanneer u zich aanmeldt voor een dienst van Museum de Oersprong, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Museum de Oersprong en gebruikt om onze dienst(en) aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door Museum de Oersprong worden gebruikt om u te informeren over producten en andere diensten van Museum de Oersprong. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toe-stemming heeft gegeven. U kunt het ontvangen van Museum de Oersprong - mailings wel ten allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Museum de Oersprong.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Museum de Oersprong. U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoons-gegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich ten allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

 
Natuurhistorisch Museum de Oersprong bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Museum de Oersprong gebruikt cookies om het bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Met anonieme informatie over uw site- gebruik helpt u ons om deze website te verbeteren en u gerichter te helpen. Lees meer over het cookiebeleid.

Wijzigingen

 
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Dudley's Heritage Foundation. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Sitemap    –     Privacybeleid    –     Disclaimer
Last Modified: zaterdag 06 april 2019